GTS có trách nhiệm bảo hành nền tảng Website, các ứng dụng cài đặt chính, nâng cấp hệ thống mới trong thời gian 12 tháng tính từ ngày hai bên ký kết Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm.

Các phần việc bảo hành bao gồm việc sửa lỗi do GTS xây dựng và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi của các chương trình phần mềm, ứng dụng kết nối khác với phần GTS cài đặt ban đầu hoặc môi trường dữ liệu không thuộc phạm vi quản trị của GTS.

Trong thời gian bảo hành GTS có trách nhiệm đề xuất phương án khắc phục và xử lý lỗi của Website chậm nhất là trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bảo hành của khách hàng bằng email hoặc qua điện thoại.

Trường hợp yêu cầu bảo hành của khách hàng bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài phạm vi dịch vụ bảo hành (do các phần mềm khác hay các yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung của Website so với yêu cầu ban đầu), khách hàng cần bổ sung chi phí phát sinh do 2 bên thỏa thuận.

Kết thúc giai đoạn bảo hành, tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế, hai bên có thể ký kết các phụ lục hoặc hợp đồng nâng cấp chương trình hoặc (và) bảo trì hệ thống theo các điều kiện mới.