Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam
Phí khởi tạo Phí duy trì /năm Transfer về GTS
.vn

270.000đ
470.000đ

.com.vn | .net.vn | .biz.vn
270.000đ
340.000đ

.name.vn

Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
40.000đ
50.000đ

.org.vn | .gov.vn

Chủ thể phải là Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký.

| .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính

200.000đ
200.000đ
180.000đ

Tên miền địa giới hành chính 200.000 đ 200.000đ 180.000đ

Tên miền quốc tế

Tên miền Quốc Tế
Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì /năm Transfer về GTS
.com
Free
250.000đ
299.000đ 200.000đ

.net
Free
250.000đ
299.000đ 200.000đ

.org
Free
280.000đ
300.000đ 224.000đ