Hosting dành cho khách hàng cần dung lượng lớn, tốc độ cao

HOSTING CHẤT LƯỢNG CAO

Hosting-1

60.000 đ/tháng
Dung lượng 5GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/MS SQL 5
Ngôn ngữ PHP, .NET

Hosting-2

90.000 đ/tháng
Dung lượng 7GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 7
Ngôn ngữ PHP, .NET

Hosting-3

130.000 đ/tháng
Dung lượng 15GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 15
Ngôn ngữ PHP, .NET

Hosting dành cho khách hàng cần ổn định, an toàn và sự hỗ trợ toàn diện

HOSTING DOANH NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO

Bán chuyên nghiệp

110.000 đ/tháng
Dung lượng 2GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/MS SQL 5
Ngôn ngữ PHP, .NET

Chuyên nghiệp

160.000 đ/tháng
Dung lượng 3GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 7
Ngôn ngữ PHP, .NET

Doanh nghiệp

280.000 đ/tháng
Dung lượng 5GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 9
Ngôn ngữ PHP, .NET

Thương mại ĐT

450.000 đ/tháng
Dung lượng 7GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 15
Ngôn ngữ PHP, .NET

CHỈ 30s ĐỂ LẠI THÔNG TIN

GTS SẼ LIÊN HỆ TƯ VẤN WEBSITE CHO BẠN

arrow-down