PHÒNG KHÁM ĐK SÀI GÒN

Chữ TÍN, chữ TÂM làm phương châm hoạt động

Lê Xuân Nhật Nam,

Marketing Dep.
Website của phòng khám cần phải kết nối được dữ liệu của bệnh nhân để tiện cho việc theo dõi kết quả từ xa, GTS đã thực hiện được yêu cầu đó, chúng tôi luôn mong muốn có những bên làm việc hiệu quả và tư vấn đầy đủ về công nghệ như vậy.

Xem website