FADO EXPRESS

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới.

Landing page,
Trang web được thiết kế nhằm giới thiệu dịch vụ, tham khảo thêm thông tin về Doanh nghiệp. thúc đẩy việc liên hệ hợp tác cả trong và ngoài nước. Dự án được thực hiện nhanh chóng cho sự kiện chỉ với 4 ngày.