SIMCITY

Thành phố Thông minh kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam.

Anpha Holdings,
Landing page dự án,
Dự án được thiết kế sáng tạo, cầu kỳ về hiệu ứng, đưa vào website hoàn chỉnh, hiển thị nội dung tốt trên các thiệt bị khác nhau. Landing page theo chiến dịch nên website được sử dụng nền tảng dễ dàng chỉnh sửa nội dung, không phụ thuộc vào nhóm kỹ thuật.

Xem website