Hosting dành cho khách hàng cần ổn định, an toàn và sự hỗ trợ toàn diện

HOSTING DOANH NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO

Bán chuyên nghiệp

110.000 đ/tháng
Dung lượng 2GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/MS SQL 5
Ngôn ngữ PHP, .NET

Chuyên nghiệp

160.000 đ/tháng
Dung lượng 3GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 7
Ngôn ngữ PHP, .NET

Doanh nghiệp

280.000 đ/tháng
Dung lượng 5GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 9
Ngôn ngữ PHP, .NET

Thương mại ĐT

450.000 đ/tháng
Dung lượng 7GB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản FTP

Không giới hạn

My SQL/ MS SQL 15
Ngôn ngữ PHP, .NET

CHỈ 30s ĐỂ LẠI THÔNG TIN

GTS SẼ LIÊN HỆ TƯ VẤN WEBSITE CHO BẠN

arrow-down